Multicentrische studie schouderprothesen
ZorgSaam heeft toestemming gekregen van het medisch ethisch committee om te participeren in een internationale klinische studie naar schouderprothesen. Het betreft een multicentrische prospectieve klinische studie welke de uitkomst analyseert van de SMR STEMLESS schouderprothese (Limacorporate spa, Villanova, Udine, Italië).
Dit is het gedeelte van de totale schouderprothese dat in de bovenarm wordt geplaatst (zie rode pijl in afbeelding 1 en 2). De prothese is ontworpen volgens een 'STEMLESS' principe, dat wil zeggen dat de steel zo kort mogelijk is om op die manier zoveel mogelijk bot van de bovenarm te behouden. 
Op het 'STEMLESS' gedeelte kan zowel een metalen bol (afbeelding 1, anatomische prothese) als een metalen kommetje (afbeelding 2, reversed ('omgekeerde') prothese) worden geplaatst. Afhankelijk van de indicatie kiest uw orthopeed welk type voor u het meest geschikt is. 

 
Patiënten welke in aanmerking komen voor deze prothese in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp en Zorgsaam Ziekenhuis in Terneuzen kunnen deelnemen aan deze studie. Het onderzoek is opgezet door Limacorporate spa (Villanova, Udine, Italië) en wordt uitgevoerd in samenwerking met ziekenhuizen in Engeland en Duitsland. In totaal zullen 80 patiënten deelnemen. Het onderzoek is gestart in het najaar van 2015 en zal in totaal ongeveer 7 jaar duren.