Nazorg na een open operatie van de schouder

Het wondverband waarmee u uit het ziekenhuis bent gekomen mag ter plaatse blijven tot u na 10 a 14 dagen op controle gaat bij de specialist. Maak het verband niet nat. Droge verbanden dienen niet nagekeken te worden. Indien toch lekkende verbanden of een zeer pijnlijke wonde neem dan contact op met de afdeling orthopedie op 0115-688605 of met de huisarts.

IJs in een plastiek zak omwikkeld door een doek ongeveer 3 x 20 minuten per dag op de schouder zo nodig.

Tot enkele dagen na de ingreep kunt u wat ongemakken voelen zoals:
Deze tekenen hoeven u niet te alarmeren, enkel wanneer ze langer dan 48 uur duren kunt u contact opnemen met de huisarts of de specialist via het secretariaat orthopedie.

Afhankelijk van de aard van de operatie heeft u al dan niet een draagdoek gekregen om de arm te immobiliseren. Indien u dit niet heeft gekregen is het de bedoeling dat u de arm normaal probeert te gebruiken echter de eerste week nog niet belasten. Indien u wel een immobilisatieverband heeft gekregen dan is het steeds van belang dat u dit 4x per dag afneemt om pendeloefeningen uit te voeren, en om de elleboog een aantal keren te buigen en te strekken. Zie voor meer uitleg hierover ook de website www.terbruggen.be, onder revalidatieoefeningen en revalidatieschema's.

Na 10 a 14 dagen vindt de controle bij de specialist plaats. Vanaf dan zal aangegeven worden of u na nabehandeld dient te worden door een fysiotherapeut en de gepaste voorschriften zullen dan meegegeven worden.

Bij vragen mag u steeds contact opnemen met de afdeling op 0115-688605 of het secretariaat orthopedie op 0115-688335 of 688446.